HAR DOIM. BEPUL. HAMMABOP.

UQISH.UZ

UQISH.UZ

O‘zlashtirishingiz qiyin bo‘lgan fan mavzularini oson va interaktiv yo‘l bilan xohlagan vaqtingizda o‘rganish imkoniyati...

VIDEO DARSLIKLAR

QIZIQARLI MASHQLAR

YUQORI NATIJA

UQING, MINGLAB AHLI DONO KERAK YURTGA,
YANA BOBUR, IBN SINO KERAK YURTGA...

O‘QISH

o‘rganish, ta‘lim olish

O‘QISH BOSHQA,
UQISH BOSHQA

UQISH

anglash, tushunib yetish

BIZNING MAQSAD

MAQSADIMIZ

Bolalarga o‘zlashtirishlari qiyin bo‘lgan fanlarni oson va qiziqarli tarzda tushuntirish

O‘RGANISH JARAYONI

O‘RGANISH
JARAYONI

Turli o‘yinlar orqali bilim va ko‘nikmalarini mustahkamlash

SAYTDAN FOYDALANISH

FANNI TANLANG

MAVZUNI TANLANG

MAQSADIMIZ SARI OLG‘A!

ERTANGI KUN BIZNIKI,
MARRA BIZNIKI!

Darsni boshladik!

ASOSIY SAHIFA